102A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Thứ 2-7: 08h - 17h

Chủ nhật nghỉ

Hình ảnh

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Hệ thống máy ấp của Trang trại

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn

Giống gà ta Phùng Dầu Sơn, giống gà chất lượng cao, nhà phân phối gà giống Phùng Dầu Sơn, công ty Phùng Dầu Sơn, Trang trại Phùng Dầu Sơn